Hem

Information om medlemsavgift och annonsering i Bulletinen samt på hemsidan:

 

Läs mer om medlemskap här

 

Bulletinen

 

Annonspriser för medlemmar/uppfödare:

 

Färg el. svart/vit 200:-

Kommersiella annonser:

 

Helsida svart/vit : ............. 400:-

Halvsida svart/vit : ........... 200:-

Färgannons hel/halv : ...... 800:-

 

Betalas till SKEB pg konto i samband med insändande av annons

 

PG 37 62 98-6

 

Hemsidan - Uppfödare

 

Fr.o.m 2007 kostar det 100:- / år att stå med här.

 

Vill du dessutom ha med en stående radannons i Bulletinen blir kostnaden 150:- / år.

Vill Du som uppfödare vara med?

Betala in 100 :- / 150 :- beroende av val till klubbens postgiro 37 62 98-6.

Ange på talongen att det gäller uppfödarregister-hemsidan + ev radannons.

Förfaller till betalning 15 februari.

 

SKEB - Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg

__________________________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________

 

NYHETER NEDAN!

 

- Bilder och samtliga resultat nu inlagda under SKEB's Höstspecial. Gå hit!

- Planerad valpkull ute nu! Se under valphänvisning.

- Uppfödarmöten! Se nedan.

- Nya resultat Årets Bulldogg Preliminär lista räknat t.o.m.Gimo, saknas Eslöv.

- Aktiviteter Skåne inlagda i kalendern!

- 170918 Flera roliga aktiviteter är nu utlagda under Regionombud aktiviteter och i KALENDERN!

_______________________________________________________

 

Uppfödare-Ägare-Intresserade! Möten per telefon ang. RAS!

 

SKEB planerar att anordna träffar i Stockholm den 15 oktober.

Anmälan ska snarast ske till Sabina Holstein på mail: Sabina.holstein@hotmail.com

för att bokning av lokal kan ske så snart som möjligt!

 

Klubben planerar även träffar per telefon!

 

Eftersom Sverige är långt och alla inte kommer ha möjlighet att medverka vid våra uppfödarträffar på plats så planerar nu

klubben på att anordna s.k. telefonmöten.

 

Dessa möten kommer att vara till för ALLA intresserade, oavsett om man är medlem i klubben eller inte.

 

Vi vill nu veta hur stort intresset för dessa möten kan vara och går därför ut med denna förfrågan.

 

Är DU intresserad av att vara med? Detta är inte någon bindande anmälan utan endast intresseförfrågan. Hör av dig till

Ewa Bewick om du känner att detta är något för dig.

 

Hälsningar

SKEB

 

________________________________________________________________________________________________

 

 

Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg

 

Bjuder in

 

Uppfödare och alla Bulldoggsägare

Söndagen 12-11-17 Kl.14:00

Samtal om rasen och rasens utveckling bl.a.

 

Plats Örebro kennelklubbstuga Kvinnersta

 

Vägbeskrivning:

Kartkoordinater:

RT90 6581803, 1468008

SWEREF99 TM 6579690, 513801

 

Kvinnersta lantbruksskola ligger cirka 1 mil norr om Örebro,

Kommer ni på E18 E20 tag avfart 115 väg R50 mot Gävle/Falun.

Passera 2 rondeller, vid rondell 3 sväng höger första avfarten kör ca 300 meter sväng höger och Ni är framme.

Kvinnersta lantbruksskola: GPS Kordinater: Lat: N 59° 21,579` Lon: E 15° 14,476`

 

Vi bjuder på fika!

Var god anmäl er till

 

Ywonne Auoja 019 27 29 44

ywonneauoja@hotmail.com

 

Annika Helmersson 0550 61791

annika.helmersson58@gmail.com

 

Varmt Välkomna!

 

 

Spegel, spegel på väggen där. Säg vilken bulle som vackrast är? Men! Det är ju jag!

_________________________________________________

 

Beställ våra jubileumsböcker!

 

 

 

 

_

 

 

 

 

 

 

SKEB 1965-2005 resp 2006-2015 år finns att beställa hos Inger Björkman.

Varje bok kostar 250 kr + frakt.

 

 

______________________________________________________________

 

SKEB

 

har specialklubbs status och är direkt underställd

 

SVENSKA KENNELKLUBBEN

 

SKEB har till ändamål att främja aveln för engelsk

bulldogg, samt att sprida kännedom om hundvård och hundhållning.

SKEB förverkligar sina syften genom att:

 

Väcka intresse för planmässig avel och lämna råd och

anvisningar i avelsfrågor.

 

Anordna utställningar samt att aktivera utställningsintresserade.

 

Bedriva upplysningsverksamhet och sprida kännedom om rasen.

 

Avgiva yttrande och verkställa utredning på begäran av moderklubben SKK, eller när annan

anledning föreligger. SKEB's angelägenheter handhas av årsmöte och styrelse.

 

 

______________________________________________________________

 

Kontakta klubben på info@skeb.se