Hem
Vår sponsor

In loving memory.

Hoochi Coochie Girl of Mojo's

2010 - 2016

 

SKEB - Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg

__________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________

 

NYHETER NEDAN!

- Resultat från Stora Stockholm utlagda! - Nu finns det en KALENDER! Se ovan - 161125 Ny valpkull väntas!

- Aktuellt under regionombud - 161023 Ny uppfödare - 161017 Nya lokalombud - 161012 Ny Champion

________________________________________________________

 

OBS! 161202 - Deadline för annonsering i nästa Bulletinen är NUUU!!!

och material till tidningen skickas till inger.multums@privat.utfors.se

Du har helgen på dig men sen är det för sent!

____________________________

 

 

Öppna för att förstora

________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

BIR o BIM på Vårspecialen 2016

Grattis!

______________________________________________________________

 

Påminnelse om medlemsavgift och annonsering i Bulletinen samt på hemsidan:

 

Fr.o.m. 1 januari 2016 höjs nu medlemsavgiften för fullbetalande medlem till 300:-.

 

Läs mer om medlemskap här

 

Bulletinen

 

Annonspriser för medlemmar/uppfödare:

 

Helsida Sv/vit................... .150:-

Halvsida Sv/vit.....................75:-

Färgannons helsida ......... 300:-

Kommersiella annonser:

 

Helsida svart/vit : ............. 400:-

Halvsida svart/vit : ........... 200:-

Färgannons hel/halv : ...... 800:-

 

Betalas till SKEB pg konto i samband med insändande av annons

 

PG 37 62 98-6

 

Hemsidan - Uppfödare

 

Fr.o.m 2007 kostar det 100:- / år att stå med här.

 

Vill du dessutom ha med en stående radannons i Bulletinen blir kostnaden 150:- / år.

Vill Du som uppfödare vara med?

Betala in 100 :- / 150 :- beroende av val till klubbens postgiro 37 62 98-6.

Ange på talongen att det gäller uppfödarregister-hemsidan + ev radannons.

Förfaller till betalning 15 februari.

 

______________________________________________________________

 

OBS! Nya medlemsavgifter

 

Fr.o.m. 1 januari 2016 höjs nu medlemsavgiften för fullbetalande medlem till 300:-.

 

Detta innebär att om man betalar in medlemsavgift efter den 1 oktober i år så är det det högre priset som gäller eftersom

medlemskapet då även gäller för 2016.:

 

3. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår

 

För att täcka kostnaden per medlem föreslogs att avgiften för fullbetalande medlem höjs till 300:-

samt att avgiften för gåvomedlemsskap höjs till 150:- för år 2016. Avgiften för familjemedlem 75:-

och avgiften för utlandsmedlem 375:- lämnas oförändrad år 2016.

Styrelsen vill även få möjligheten att kunna erbjuda gåvomedlemsskap (150:-) vid tillställningar

som t.ex. Stockholms Hundmässa.

 

Årsmötet föreslog även att medlemmar ska kunna ge andra än valpköpare gåvomedlemsskap.

Detta ska bara kunna ges en gång per gåvomottagare.

 

Årsmötet fastslog förslaget.

 

Avgifter för 2016:

Fullbetalande medlem 300:-

Familjemedlem: 75:-

Utlandsmedlem: 375:-

Gåvomedlemsskap 150:-

 

Hälsningar

Styrelsen

 

PS. Läs här hur du betalar.

 

______________________________________________________________

 

EFTERLYSNING

 

VILL NI HA VÅRT PLANERADE NYHETSBREV? OCH ELLER ANNAN INFORMATION VI SNABBT VILL GÅ UT MED VIA MAIL? KONTROLLERA DÅ ATT VI HAR DIN MAILADRESS ELLER SKICKA IN DEN TILL Inger Björkman

 

______________________________________________________________

 

SKEB

 

har specialklubbs status och är direkt underställd

 

SVENSKA KENNELKLUBBEN

 

SKEB har till ändamål att främja aveln för engelsk

bulldogg, samt att sprida kännedom om hundvård och hundhållning.

SKEB förverkligar sina syften genom att:

 

Väcka intresse för planmässig avel och lämna råd och

anvisningar i avelsfrågor.

 

Anordna utställningar samt att aktivera utställningsintresserade.

 

Bedriva upplysningsverksamhet och sprida kännedom om rasen.

 

Avgiva yttrande och verkställa utredning på begäran av moderklubben SKK, eller när annan

anledning föreligger. SKEB's angelägenheter handhas av årsmöte och styrelse.

 

 

______________________________________________________________

________________________________________________________

 

MEDLEM I ÅR?

 

Ni vet väl att om ni blir medlemmar från 1 oktober så innefattar det även kommande år!

Så passa på att bli medlem nu!

________________________________________________________

 

 

 

Klicka för att förstora bilden

________________________________________________________

 

Vi vill göra er uppmärksamma på att engelsk bulldogg åter har hamnat i rampljuset!

 

i framför allt UK, men även i andra delar av världen. Nedan finns en länk till den studie som utlöst uppmärksamheten.

 

Även i Sverige har den nya studien och den internationella debatten uppmärksammats under de senaste dagarna.

 

http://cgejournal.biomedcentral.com/

Hej!

 

Jag heter Grethe Hansen och är ny som regionombud .

Jag är även med i BPH-kommittén i Skaraborgs KK.

 

Jag har vikt helgen 13-14 maj 2017 för bara bulldog att göra BPH i Skaraborg/Vara.

 

Mer information kommer betr. anmälan m.m. men vik hela helgen redan nu om ni är intresserade!

Med vänlig hälsning Grethe Hansen

 

info ; BPH-kommittén skaraborgs kennelklubb /Grethe Hansen 0735425329.......