Hem
Vår sponsor

 

SKEB - Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg

__________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________

 

NYHETER NEDAN!

- Utställning 28 maj i Gimo!

- Nytt i kalendern! 14 maj är avsatt för bara bulldogg :-)

- 170118 Resultat från Årets Bulldogg nu klara!

- 170118 Flera roliga aktiviteter är nu utlagda under Regionombud aktiviteter och i KALENDERN!

- 170102 Nytt regionombud för Uppland!

- Årets Bulldog SKEB, resultat klart.

________________________________________________________

EFTERLYSNING ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Vi har fått in 4 x 300 kr i medlemsavgifter utan avsändare. Har du nyligen betalat och misstänker

att du missat att skriva namn? Hör av dig till oss snarast. Kontakta kassören Annika Helmersson

på telefon 0550–61 791 eller mail annika.helmersson@telia.com

________________________________________________________

 

Utställning 28 maj i Gimo.

Förstora bilden för att läsa och anmäl dig nu!

 

 

________________________________________________________

 

 

Inbjudan till föreläsningshelg Ny styrelse!

8-9 april i Norrköping!

Kommer att presenteras här

men ni kan gå till sidan för

styrelse så länge så ser ni

vilka som blev valda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________

 

Påminnelse om medlemsavgift och annonsering i Bulletinen samt på hemsidan:

 

Fr.o.m. 1 januari 2016 höjs nu medlemsavgiften för fullbetalande medlem till 300:-.

 

Läs mer om medlemskap här

 

Bulletinen

 

Annonspriser för medlemmar/uppfödare:

 

Helsida Sv/vit................... .150:-

Halvsida Sv/vit.....................75:-

Färgannons helsida ......... 300:-

Kommersiella annonser:

 

Helsida svart/vit : ............. 400:-

Halvsida svart/vit : ........... 200:-

Färgannons hel/halv : ...... 800:-

 

Betalas till SKEB pg konto i samband med insändande av annons

 

PG 37 62 98-6

 

Hemsidan - Uppfödare

 

Fr.o.m 2007 kostar det 100:- / år att stå med här.

 

Vill du dessutom ha med en stående radannons i Bulletinen blir kostnaden 150:- / år.

Vill Du som uppfödare vara med?

Betala in 100 :- / 150 :- beroende av val till klubbens postgiro 37 62 98-6.

Ange på talongen att det gäller uppfödarregister-hemsidan + ev radannons.

Förfaller till betalning 15 februari.

 

______________________________________________________________

 

EFTERLYSNING

 

VILL NI HA VÅRT PLANERADE NYHETSBREV? OCH ELLER ANNAN INFORMATION VI SNABBT VILL GÅ UT MED VIA MAIL? KONTROLLERA DÅ ATT VI HAR DIN MAILADRESS ELLER SKICKA IN DEN TILL Inger Björkman

 

______________________________________________________________

 

SKEB

 

har specialklubbs status och är direkt underställd

 

SVENSKA KENNELKLUBBEN

 

SKEB har till ändamål att främja aveln för engelsk

bulldogg, samt att sprida kännedom om hundvård och hundhållning.

SKEB förverkligar sina syften genom att:

 

Väcka intresse för planmässig avel och lämna råd och

anvisningar i avelsfrågor.

 

Anordna utställningar samt att aktivera utställningsintresserade.

 

Bedriva upplysningsverksamhet och sprida kännedom om rasen.

 

Avgiva yttrande och verkställa utredning på begäran av moderklubben SKK, eller när annan

anledning föreligger. SKEB's angelägenheter handhas av årsmöte och styrelse.

 

 

______________________________________________________________

 

Kontakta klubben på info@skeb.se