Hem

Information om medlemsavgift och annonsering i Bulletinen samt på hemsidan:

 

Läs mer om medlemskap här

 

Bulletinen

 

Annonspriser för medlemmar/uppfödare:

 

Färg el. svart/vit 200:-

Kommersiella annonser:

 

Helsida svart/vit : ............. 400:-

Halvsida svart/vit : ........... 200:-

Färgannons hel/halv : ...... 800:-

 

Betalas till SKEB pg konto i samband med insändande av annons

 

PG 37 62 98-6

 

Hemsidan - Uppfödare

 

Fr.o.m 2007 kostar det 100:- / år att stå med här.

 

Vill du dessutom ha med en stående radannons i Bulletinen blir kostnaden 150:- / år.

Vill Du som uppfödare vara med?

Betala in 100 :- / 150 :- beroende av val till klubbens postgiro 37 62 98-6.

Ange på talongen att det gäller uppfödarregister-hemsidan + ev radannons.

Förfaller till betalning 15 februari.

 

SKEB - Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg

__________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE HIT!

För aktiveringsdagen behöver vi nu bokningar så vi vet

hur många som kommer. Maila till Sabina!

 

(Se även annons nedan)

 

________________________________________________________

 

NYHETER NEDAN!

 

- Valpar finns!

- Ny champion!

- Nya preliminära resultat för Årets Bulldogg SKEB 2017!

- Resultat från Tvååker och Alfta inlagda

- Planerad valpkull!

- Skeb's bulldoggshelg 26-27 augusti med specialutställning!

- Ny champion!

- 170118 Resultat från Årets Bulldogg nu klara!

- 170118 Flera roliga aktiviteter är nu utlagda under Regionombud aktiviteter och i KALENDERN!

- 170102 Nytt regionombud för Uppland!

- Årets Bulldog SKEB, resultat klart.

________________________________________________________

 

DAGS ATT BOKA?

 

Kom till en trevlig bulldoggshelg! Varför inte samla ihop era

valpkullar för en trevlig dag i Tånga Hed med korvgrillning och aktiviteter!

 

För att ordna dagen på bästa sätt behöver vi nu få in bokningar

så vi vet hur många som kommer.

 

Maila er anmälan till Sabina och möt upp med era underbara

bulldoggar i gröngräset!

 

________________________________________________________

 

Beställ våra jubileumsböcker!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKEB 1965-2005 resp 2006-2015 år finns att beställa hos Inger Björkman.

Varje bok kostar 250 kr + frakt.

 

______________________________________________________

 

Uppfödarträff per telefon

 

SKEB planerar att anordna uppfödarträffar per telefon.

 

Eftersom Sverige är långt och alla inte kommer ha möjlighet att medverka vid våra uppfödarträffar på plats så planerar nu

klubben på att anordna s.k. telefonmöten.

 

Dessa möten kommer att vara till för ALLA uppfödare, oavsett om man är medlem i klubben eller inte.

 

Vi vill nu veta hur stort intresset för dessa möten kan vara och går därför ut med denna förfrågan.

 

Är DU intresserad av att vara med? Detta är inte någon bindande anmälan utan endast intresseförfrågan. Hör av dig till

Ewa Bewick om du känner att detta är något för dig.

 

Hälsningar

SKEB

 

________________________________________________________

 

 

 

 

 

______________________________________________________________

 

SKEB

 

har specialklubbs status och är direkt underställd

 

SVENSKA KENNELKLUBBEN

 

SKEB har till ändamål att främja aveln för engelsk

bulldogg, samt att sprida kännedom om hundvård och hundhållning.

SKEB förverkligar sina syften genom att:

 

Väcka intresse för planmässig avel och lämna råd och

anvisningar i avelsfrågor.

 

Anordna utställningar samt att aktivera utställningsintresserade.

 

Bedriva upplysningsverksamhet och sprida kännedom om rasen.

 

Avgiva yttrande och verkställa utredning på begäran av moderklubben SKK, eller när annan

anledning föreligger. SKEB's angelägenheter handhas av årsmöte och styrelse.

 

 

______________________________________________________________

 

Kontakta klubben på info@skeb.se