Hem

Påminnelse om medlemsavgift och annonsering i Bulletinen samt på hemsidan:

 

Fr.o.m. 1 januari 2016 höjs nu medlemsavgiften för fullbetalande medlem till 300:-.

 

Läs mer om medlemskap här

 

Bulletinen

 

Annonspriser för medlemmar/uppfödare:

 

Färg el. svart/vit 200:-

Kommersiella annonser:

 

Helsida svart/vit : ............. 400:-

Halvsida svart/vit : ........... 200:-

Färgannons hel/halv : ...... 800:-

 

Betalas till SKEB pg konto i samband med insändande av annons

 

PG 37 62 98-6

 

Hemsidan - Uppfödare

 

Fr.o.m 2007 kostar det 100:- / år att stå med här.

 

Vill du dessutom ha med en stående radannons i Bulletinen blir kostnaden 150:- / år.

Vill Du som uppfödare vara med?

Betala in 100 :- / 150 :- beroende av val till klubbens postgiro 37 62 98-6.

Ange på talongen att det gäller uppfödarregister-hemsidan + ev radannons.

Förfaller till betalning 15 februari.

 

SKEB - Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg

__________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________

 

NYHETER NEDAN!

- Planerad valpkull!

- Skeb's bulldoggshelg 26-27 augusti med specialutställning!

- Ny champion!

- Preliminära resultat för Årets Bulldogg SKEB 2017

- 170118 Resultat från Årets Bulldogg nu klara!

- 170118 Flera roliga aktiviteter är nu utlagda under Regionombud aktiviteter och i KALENDERN!

- 170102 Nytt regionombud för Uppland!

- Årets Bulldog SKEB, resultat klart.

________________________________________________________

 

Varning för smuggelhundar!

 

Har du planer på att köpa hund? När man väl har bestämt sig vill man ofta inte vänta länge på sin nya familjemedlem. Kanske verkar en enkel och snabb lösning vara att leta efter sin nya fyrbenta vän på en annonssajt på nätet. Men var vaksam och noga med vem du köper av. Hunden du funderar på att köpa kan vara insmugglad till Sverige under vidriga förhållanden och bära på livsfarliga sjukdomar.

Hundsmuggling är en illegal handel som omsätter miljoner inom EU varje år. Sverige är en lukrativ marknad för den som vill göra snabba pengar. Förtjänsten är hög och straffet är inte i närheten av vad som utdöms för till exempel narkotika- eller vapensmuggling.

Antalet smugglingsärenden ökade med närmare 50 procent 2016 jämfört med föregående år, enligt statistik från Jordbruksverket. Sammanlagt rapporterar Jordbruksverket 439 smugglingsärenden omfattande 525 hundar för 2016. I statistiken ryms såväl enstaka hundar som kommit in i landet tillsammans med sin ägare utan rätt dokumentation, som större grupper av hundar som smugglats in för försäljning. Ärenden med många hundar har ökat och antalet ärenden där Jordbruksverket klassat de insmugglade hundarna som handelsdjur nästan fördubblades under samma tidsperiod. Samtidigt är mörkertalet uppskattningsvis högt och många av de insmugglade hundarna upptäcks aldrig av Tullen eller Jordbruksverket.

 

Tidigare var det framför allt valpar av rasen chihuahua som smugglades. I dag har de fått sällskap av småhundar av mops- eller fransk bulldoggstyp och dvärghundar av pomeranian-, yorkshireterrier- eller maltesertyp. Valparna kommer ofta från storskaliga uppfödare i ursprungslandet eller har inhandlats för en billig penning på marknader. Många gånger är valparna i dåligt skick när de säljs efter en uppväxt i misär och hemska transportförhållanden. De saknar ofta grundläggande vaccinationsskydd och kan bära på dolda sjukdomar.

 

Kampen mot smugglingen handlar inte bara om att stoppa förtjänsten på illegal verksamhet och en grym hantering av valpar. I ett större perspektiv är det viktigaste att se till att inte rabies sprids till Sverige. Det är en obotlig och dödlig sjukdom, som varje år skördar 30 000– 70 000 människors liv, främst i fattiga länder. Sverige har varit rabiesfritt sedan lång tid tillbaka men smittan finns i Östeuropa där många av smuggelhundarna föds upp. Utöver rabies finns det risk för andra infektionssjukdomar och parasiter som vi helst inte vill ha in i landet.

 

De insmugglade valparna säljs företrädesvis via internet. Annonssajter och Facebook är populära handelsplatser. Den som säljer en illegalt intagen valp erbjuder sig ofta att leverera den till köparen. Transaktionen sker gärna på en parkeringsplats eller annat anonymt ställe, ibland i en lägenhet där uppenbart ingen bor. Den enda kontaktuppgift köparen får är ett förnamn på säljaren och ett mobiltelefonnummer.

 

Handeln med smuggelhundar upphör inte förrän hundköpare lär sig att förstå hur ett riktigt valpköp ska gå till. Så länge det finns köpare kommer det alltid att finnas hänsynslösa människor som utnyttjar människors godtrogenhet. Gör som 50 000 andra svenska valpköpare och köp din valp av en uppfödare som tar ansvar och som alltid levererar den nya familjemedlemmen äldre än 8 veckor, med godkända papper och naturligtvis med ett aktuellt friskintyg utfärdat av veterinär.

 

Den tryggheten är för din och valpens bästa.

 

Hur du undviker att köpa en illegalt införd hundvalp

 

•Planera hundköpet lång tid i förväg – undvik impulsköp.

En fyrbent familjemedlem ska du ha i många år så låt förberedelserna ta tid och vara omsorgsfulla.

 

•Om du får en känsla av att något är skumt – då är det säkert det!

Ett förnamn och kontantkortsnummer räcker inte som kontaktuppgift.

 

•Kräv dokument: registreringsbevis, köpeavtal och veterinärbesiktningsintyg ska vara med.

Acceptera inte att uppfödaren lovar att skicka dem senare.

 

•Du ska kunna träffa uppfödaren i hemmet och det ska vara tydligt att hon/han bor där med sina hundar.

 

•Fall inte för en gullig valp trots att allt känns fel och köp inte en medfaren eller sjuk valp för att rädda den.

Varje sådan affär öppnar vägen för ytterligare en smuggelhund.

 

•Fler tips hittar du på www.jordbruksverket.se

 

Just nu driver Samverkansgruppen för hundvälfärd en kampanj för att få blivande hundägare att inte köpa smuggelhundar och i förlängningen få stopp på den organiserade hundsmugglingen. I gruppen ingår representanter från Jordbruksverket, Svenska Kennelklubben, Sveriges lantbruksuniversitet, Nationellt centrum för djurvälfärd, Länsstyrelsen, Sveriges Veterinärförbund och Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap.

 

Läs mer

 

Kampanjfilm - https://youtu.be/BBKMMAjQUmA

Kampanjfilm från Jordbruksverket - https://youtu.be/U-qkLrqpenI

Jordbruksverkets statistik (Excel-filer)

SVA om sjukdomsrisker - http://www.sva.se/djurhalsa/hund/att-tanka-pa-vid-kop-av-hund

 

________________________________________________________

 

 

Resultat från Skeb's Vårspecial

 

 

 

 

Vi önskar få in intresseanmälan för lördagen för att kunna ordna den på bästa sätt!

 

Maila den (ingen bindande anmälan alltså) till Sabina Holstein.

 

Vår förhoppning är att många kommer på de aktiviteter vi ordnar och att vi kan avsluta

 

dagen med gemensam middag.

 

________________________________________________________

 

Uppfödarträff per telefon

 

SKEB planerar att anordna uppfödarträffar per telefon.

 

Eftersom Sverige är långt och alla inte kommer ha möjlighet att medverka vid våra uppfödarträffar på plats så planerar nu

klubben på att anordna s.k. telefonmöten.

 

Dessa möten kommer att vara till för ALLA uppfödare, oavsett om man är medlem i klubben eller inte.

 

Vi vill nu veta hur stort intresset för dessa möten kan vara och går därför ut med denna förfrågan.

 

Är DU intresserad av att vara med? Detta är inte någon bindande anmälan utan endast intresseförfrågan. Hör av dig till

Ewa Bewick om du känner att detta är något för dig.

 

Hälsningar

SKEB

 

________________________________________________________

 

 

 

 

 

______________________________________________________________

 

SKEB

 

har specialklubbs status och är direkt underställd

 

SVENSKA KENNELKLUBBEN

 

SKEB har till ändamål att främja aveln för engelsk

bulldogg, samt att sprida kännedom om hundvård och hundhållning.

SKEB förverkligar sina syften genom att:

 

Väcka intresse för planmässig avel och lämna råd och

anvisningar i avelsfrågor.

 

Anordna utställningar samt att aktivera utställningsintresserade.

 

Bedriva upplysningsverksamhet och sprida kännedom om rasen.

 

Avgiva yttrande och verkställa utredning på begäran av moderklubben SKK, eller när annan

anledning föreligger. SKEB's angelägenheter handhas av årsmöte och styrelse.

 

 

______________________________________________________________

 

Kontakta klubben på info@skeb.se