Pm och minnesanteckningar

 

PM - Minnesanteckningar - Protokoll m.m.

_____________________________________________________________________________________________

 

Det finns protokoll från bl.a. möten med SKKs avelskommitté att beställa från styrelsen. Då RAS nu är klart läggs dessa inte ut längre. Ni får däremot gärna ta del av dessa om ni hör av er till styrelsen.

 

 

_____________________________________________________________________________________________