Champions - Regler

 

Champions - regler

_________________________________________________________________________________________________

 

CHAMPIONATREGLER

För att uppnå Svenskt utställnings-championat krävs 3 Certifikat i Sverige

utdelade av minst två domare.

Ett certifikat skall ha utdelats efter att hunden fyllt 2 år.

Norsk, Finsk eller Dansk Champion kan hunden bli om den redan är Svensk Champion, och erhåller 1 certifikat i dessa länder.(Eller uppnår de för dessa länder ställda krav för championat)

Nordiskt Championat tilldelas hund som erhållit godkänt Championat i 3 nordiska länder.

Internationellt Championat tilldelas hund som har erhållit 4 CACIB i minst tre länder av minst tre domare. Ett CACIB skall ha utdelats i ägarens hemland eller i rasens ursprungsland. Minst 1 år och en dag skall ha förflutit mellan första och sista CACIB.

Utländsk hund som redan är Champion i utlandet och fyllda 2 år erhåller Svenskt championat när den vinner ett svenskt Certifikat.

Multi Champion:

Enligt Svenska Kennelklubben: finns det inga gällande regler för när man får kalla sin hund "Multichampion".

Denna titel talar inte om hur många championatstitlar hunden har erövrat och enligt svenska kenneklubben kan det röra sig från 2 och upp, "det är upp till ägaren".

__________________________________________________________________________________________________

 

INFO - PUBLICERING PÅ CHAMPIONATSIDAN

Har din bulldogg erövrat ett championat?

Då är du som medlem i SKEB välkommen att presentera din hund i Championgalleriet.

Observera nya regler för utlandsregistrerade hundar.

Utlandsregistrerade hundar vars ägare är medlemmar i SKEB har rätt att få sitt svenska championat publicerat i SKEB's championatgalleri. Championtitlar erövrade efter det svenska championatet publiceras ej.

Maila in till webmaster@skeb.se ett foto tillsammans med följande information:

Namn inklusive titel på hunden

Födelsedatum

Datum för championatet, Plats och Domare

Föräldradjur (e: och u:) ,

Uppfödare och Ägare.

Internationellt championat skall vara godkänt från FCI före registrering i championatgalleriet.

Detta pga att det är upp till den enskilda ägaren att få det registrerat.

Skicka gärna in dina championhundar från flera år tillbaks.

Hundarna sorteras i ordning efter datum för championatet.

__________________________________________________________________________________________________

 

Champions - regler

_____________________________________________________________