Bulletinen

 

Tidskrift för Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg utkommer med 4 nummer

per år.

 

Material till tidningen skickas till inger.multums@privat.utfors.se

 

Ansvarig utgivare:

Ordförande

Ewa Bewick

Stampereds Gård 1

418 78 Göteborg

Mobil: 0702 – 23 11 59

bewick@telia.com

SÖKES! Är du intresserad av att bli vår nya redaktör?

Kontakta ansvarig utgivare enligt ovan.

Manusstopp:

Nästa manusstopp15 november. Material och annonsering sker till inger.multums@privat.utfors.se

Annonspriser för medlemmar/uppfödare:

Annons färg el. svart/vit hel 200:-

Annons färg el. svart/vit halv 100:-

Kommersiella annonser:

Helsida svart/vit : ............. 400:-

Halvsida svart/vit : ........... 200:-

Färgannons hel/halv : ...... 800:-

Betalas till SKEB pg konto i samband med insändande av annons

 

PG 37 62 98-6

 

Betalning:

Till klubbens postgironummer: 37 62 98-6 i samband med insändande av annonsen

Material publicerat i Bulldoggs-Bulletinen står för resp. författares uppfattning och överensstämmer inte nödvändigtvis

med redaktionens eller Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg (SKEB). Alla bidrag måste undertecknas med eget namn

- signatur godkännes inte.

För tryckfel ansvaras ej.

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

Bulletinen

____________________________________________________________________________________________________