Avelskommittén

 

Avelskommittén

________________________________________________________________________________________________

 

Information från AK (avelskommittén)

 

Sommaren 2015 var skebs förslag till hälsointyg färdigt och skickades in till SKK för godkännande.

Då kom trubbnosupproret och vi i SKEB, med vårt avelsintyg, låg i bräschen för trubbnosarna.

Yvonne Axling och Ewa Bewick fick då ingå i SKKs grupp för valpbesiktningsintyg och avelsintyg.

Arbetet med valpbesiktningsintyget är slutfört avelsintyget är färdigt som prototyp och testas av olika veterinärer.

Mer information finns att läsa här.

 

http://www.skk.se/sv/SKK-klinikwebb/Halsointyg/Halsointyg-for-avel-med-brakycefal-ras/

 

__________________________________________________________________________________________________

 

 

Avelskommittén består av:

 

Ewa Bewick sammankallande

(uppdatering kommer efter årsmötet 2017)

__________________________________________________________________________________________________

 

AVELSREKOMMENDATIONER

 

Hund som avses gå i avel ska:

 

Andas utan problem även vid fysik aktivitet, vara värmetålig och ha en längd på

överkäken/nosryggen som med marginal överstiger det minimimått som standarden

anger.

Ha tillräcklig längd på halsen och en välutvecklad bröstkorg med avseende på djup och

längd.

Vara friska och ha sunda rörelser

Ha en frisk hud utan alltför mycket hudveck

Helst komma ur linjer/har nära släktingar där naturliga förlossningar förekommer.

Hellre välja äldre hane vid avel, då eventuella ärftliga sjukdomar kan uteslutas.

Kombinationens inavel bör inte överstiga 6,25 %, (kusinparning) utan bör ligga mycket lägre.

Hanhunden inte vara far till fler än 45 valpar under sin livstid (förutsatt den numerär rasen har idag).

 

Tiken:

SKEB rekommenderar att tikar paras tidigast när de är 20 månader

Varje gång en bulldoggtik måste genomgå kejsarsnitt, tångförlossning eller ges

värkstimulerande medel bör orsaken utredas.

För tikar som genomgått ett kejsarsnitt ska ägaren noga överväga om tiken skall

utsättas för risken för eventuellt ett andra snitt.

En tik som genomgått två kejsarsnitt ska tas ur avel enligt SKK:s grundregler.

Tänk på att tikar alltid ska ges möjlighet att valpa naturligt.

 

Källa RAS sid 20, Våra avelsmål och avelsstrategier finns att läsa i sin helhet i RAS.

 

__________________________________________________________________________________________________