Styrelse, stadgar o kontaktuppgifter

 

Styrelse och Stadgar

_________________________________________________________________________________________________

 

Styrelsen representeras i år 2018 av följande personer.

 

 

 

Ordförande

Ewa Bewick

Stampereds Gård 1

418 78 Göteborg

Mobil: 0702 – 23 11 59

bewick@telia.com

 

Vice ordförande och Valphänvisare

Helene Kindkvist

Ingelsbo 7, Kindkvistegården

615 95 Valdemarsvik

0123-33000

0707-237383

helene.k@live.se

 

 

Kassör

Annika Helmersson

Östra Skyttegatan 38

688 30 Storfors

Tel:: 0550–61 791

annika.helmersson58@gmail.com

 

 

Sekreterare

Karin Jonsson

Bojvägen 1

826 60 Söderhamn

Mobil: 072-225 03 42

karinronn@Hotmail.com

 

 

Ordinarie ledamöter

 

Inger Björkman och Utställningsansvarig

Sveagatan 66

216 14 Limhamn

Mobil: 070 - 404 73 75

inger.multums@privat.utfors.se

 

Therese Pettersson sammankallande i Avelsrådet

Litslena Västra Vällinge 12

745 96 Enköping

info@kennelstayatplay.se

 

Sabina Holstein

Barytongränd 26

175 48 Järfälla

Sabina.holstein@hotmail.com

 

Suppleanter

 

1:a Annika Glavstedt

annika.skeb@gmail.com

 

2:a Karin Jonsson

karinronn@Hotmail.com

 

 

Utställningskommitté

Inger Björkman sammankallande

inger.multums@privat.utfors.se

 

 

Avels- och hälsokommitté

Therese Pettersson sammankallande

info@kennelstayatplay.se

 

 

Webbredaktör

Annika Glavstedt

annika.skeb@gmail.com

 

 

KONTAKTUPPGIFTER TILL KLUBBEN:

 

SKEB

Karin Jonsson

Bojvägen 1

826 60 Söderhamn

Mobil: 072-225 03 42

karinronn@Hotmail.com

 

 

PLUSGIROKONTO 37 62 98-6 SKEB

Revisorer

Christer Karlsson

christka@bahnhof.se

Susanne Persson

sus.si@live.se

 

Revisorsuppleanter

Maria Strindler

mariastrindler@live.se

Ywonne Aouja

 

Valberedning

Annelie Malmström - sammankallande

anneli_mikkis@Hotmail.com

 

______________________________________________________________________________________________________