Valphänvisning / Omplacering

 

 

Valphänvisning & Omplacering

______________________________________________________________________________________________

 

 

 

SKEB'S VALPHÄNVISARE - HELENE KINDKVIST

0123-33000

0707-237383

Mail: helene.k@live.se

 

VALPKULLSENKÄT finns här att ladda ner, fylla i och skicka in till klubbens sekreterare. Tack!

 

 

AVELSREKOMMENDATIONER

Hund som avses gå i avel ska:

 

- Andas utan problem även vid fysik aktivitet, vara värmetålig och ha en längd på

överkäken/nosryggen som med marginal överstiger det minimimått som standarden

anger.

 

- Ha tillräcklig längd på halsen och en välutvecklad bröstkorg med avseende på djup och

längd.

 

- Vara friska och ha sunda rörelser.

 

- Ha en frisk hud utan alltför mycket hudveck.

 

- Helst komma ur linjer/har nära släktingar där naturliga förlossningar förekommer.

 

- Hellre välja äldre hane vid avel, då eventuella ärftliga sjukdomar kan uteslutas.

 

- Kombinationens inavel bör inte överstiga 6,25 %, (kusinparning) utan bör ligga mycket lägre.

 

- Hanhunden inte vara far till fler än 45 valpar under sin livstid (förutsatt den numerär rasen har idag).

 

Tiken:

 

- SKEB rekommenderar att tikar paras tidigast när de är 20 månader.

 

- Varje gång en bulldoggtik måste genomgå kejsarsnitt, tångförlossning eller ges

värkstimulerande medel bör orsaken utredas.

 

- För tikar som genomgått ett kejsarsnitt ska ägaren noga överväga om tiken skall

utsättas för risken för eventuellt ett andra snitt.

 

- En tik som genomgått två kejsarsnitt ska tas ur avel enligt SKK:s grundregler.

 

- Tänk på att tikar alltid ska ges möjlighet att valpa naturligt.

 

För både hund och tik rekommenderar SKEB att hunden ska ha minst Very Good som utlåtande från utställning.

 

(Källa RAS sid 20, Våra avelsmål och avelsstrategier finns att läsa i sin helhet i RAS.)

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

VALPKULL FINNS

 

 

Kennel Malcom´s

 

Född 30/10

1 hane och 4 tikar

 

SEUCH NORDJW-15 Malcom´s Vincenzo Galilei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Far: SEUCH NORDJW-15 Malcom´s Vincenzo Galilei

Regnr: SE15982/2015

 

Mor: C.I.B. EECH SEUCH SEW-15 Malcom´s Tombolina Iceflower

Regnr: SE43521/2012

 

Planerad födsel v.44.

 

Båda hundarna u.a. hjärta, lungor, hud, patella.

 

 

För info: kontakta Karin Ögren

070-2311076

malcoms@glocalnet.net

 

_______________________________________________________________________________

 

 

ÅKERMAN BULLIES KENNEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åkerman Bullies Kennel

Har valpar födda 20171125 , naturlig födsel

2 hanar och 3 tikar

 

Mor:SE20561/2015 Kurek’s De-Luxe Dodo

Far:SE56638/2016 Del Papiol Lorne Malvo

 

Inavelsgrad 0%

 

Malin Åkerman

malinakerman@live.se

076-3457021

 

_______________________________________________________________________________

 

PLANERAD VALPKULL

 

KAJDY`S KENNEL

 

Valpar väntas i mitten av december

 

e CIB FIUCH SEUCH BALTUCH EEUCH LVUCH LTUCH RUUCH RKF Möwens Prince William

u SEUCH FIUCH Kajdy´s Aida

 

Inavelsgrad 0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annmarie Mæland

maeland@bredband.net

070 8863193

 

_______________________________________________________________________________

 

LADY ROTT'S KENNEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kennelladyrotts@gmail.com

 

_______________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C.I.B. EECH SEUCH SEW-15 Malcom´s Tombolina Iceflower