Valphänvisning / Omplacering

 

 

Valphänvisning & Omplacering

______________________________________________________________________________________________

 

 

SKEB'S VALPHÄNVISARE - HELENE KINDKVIST

0123-33000

0707-237383

Mail: helene.k@live.se

 

VALPKULLSENKÄT finns här att ladda ner, fylla i och skicka in till klubbens sekreterare. Tack!

 

 

AVELSREKOMMENDATIONER

Hund som avses gå i avel ska:

 

Andas utan problem även vid fysik aktivitet, vara värmetålig och ha en längd på

överkäken/nosryggen som med marginal överstiger det minimimått som standarden

anger.

Ha tillräcklig längd på halsen och en välutvecklad bröstkorg med avseende på djup och

längd.

Vara friska och ha sunda rörelser

Ha en frisk hud utan alltför mycket hudveck

Helst komma ur linjer/har nära släktingar där naturliga förlossningar förekommer.

Hellre välja äldre hane vid avel, då eventuella ärftliga sjukdomar kan uteslutas.

Kombinationens inavel bör inte överstiga 6,25 %, (kusinparning) utan bör ligga mycket lägre.

Hanhunden inte vara far till fler än 45 valpar under sin livstid (förutsatt den numerär rasen har idag).

 

Tiken:

SKEB rekommenderar att tikar paras tidigast när de är 20 månader

Varje gång en bulldoggtik måste genomgå kejsarsnitt, tångförlossning eller ges

värkstimulerande medel bör orsaken utredas.

För tikar som genomgått ett kejsarsnitt ska ägaren noga överväga om tiken skall

utsättas för risken för eventuellt ett andra snitt.

En tik som genomgått två kejsarsnitt ska tas ur avel enligt SKK:s grundregler.

Tänk på att tikar alltid ska ges möjlighet att valpa naturligt.

 

Källa RAS sid 20, Våra avelsmål och avelsstrategier finns att läsa i sin helhet i RAS.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

VALPKULL FINNS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valpar födda 1 juli 2017

 

Fem hanar, tre tikar

 

Castillo Bulls

Marita Castillo

Hörby

Tel: 0739717970

e-post: m.castillo@live.se

hemsida: http://www.castillobulldogs.com

 

_______________________________________________________________________________

 

Hogwart’s Kennel

Antal födda: 5 hanar och 3 tikar varav 4 hanar och 1 tik till salu!

 

Leveransklara 12 september

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E: SE23171/2015 Isgraig Iago

U: SE19145/2014 Hogwart’s Cupcake Beats Muffin

Inavelskoeff. 0,8%

Båda föräldradjuren är utställda och har CERT.

 

Länk till stamtavlan:

http://www.bulldogpedigree.com/virtuallitterfastEng.jsp?padre=Isgraig Iago [59038]&madre=Hogwart's Cupcake Beats Muffin [47849]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innehavare : Heléne & Hanna Andersson

Adress: Toreby 310, 442 74 Harestad

Telefon: 030-322 04 44

E-post: helene0303220444@msn.com

Hemsida: http://www.hogwartsbulldoggs.nu

 

_______________________________________________________________________________

 

 

PLANERAD VALPKULL

 

Inga aktuella

 

 

 

_______________________________________________________________________________