Valphänvisning / Omplacering

 

 

Valphänvisning & Omplacering

______________________________________________________________________________________________

 

 

 

SKEB'S VALPHÄNVISARE - HELENE KINDKVIST

0123-33000

0707-237383

Mail: helene.k@live.se

 

VALPKULLSENKÄT finns här att ladda ner, fylla i och maila in direkt till SKK. Tack!

 

 

Avelsrekommendationer

Hund som avses gå i avel ska:

 

- Andas utan problem även vid fysik aktivitet, vara värmetålig och ha en längd på

överkäken/nosryggen som med marginal överstiger det minimimått som standarden

anger.

 

- Ha tillräcklig längd på halsen och en välutvecklad bröstkorg med avseende på djup och

längd.

 

- Vara friska och ha sunda rörelser.

 

- Ha en frisk hud utan alltför mycket hudveck.

 

- Helst komma ur linjer/har nära släktingar där naturliga förlossningar förekommer.

 

- Hellre välja äldre hane vid avel, då eventuella ärftliga sjukdomar kan uteslutas.

 

- Kombinationens inavel bör inte överstiga 6,25 %, (kusinparning) utan bör ligga mycket lägre.

 

- Hanhunden inte vara far till fler än 45 valpar under sin livstid (förutsatt den numerär rasen har idag).

 

Tiken:

 

- SKEB rekommenderar att tikar paras tidigast när de är 20 månader.

 

- Varje gång en bulldoggtik måste genomgå kejsarsnitt, tångförlossning eller ges

värkstimulerande medel bör orsaken utredas.

 

- För tikar som genomgått ett kejsarsnitt ska ägaren noga överväga om tiken skall

utsättas för risken för eventuellt ett andra snitt.

 

- En tik som genomgått två kejsarsnitt ska tas ur avel enligt SKK:s grundregler.

 

- Tänk på att tikar alltid ska ges möjlighet att valpa naturligt.

 

För både hund och tik rekommenderar SKEB att hunden ska ha minst Very Good som utlåtande från utställning.

 

(Källa RAS sid 20, Våra avelsmål och avelsstrategier finns att läsa i sin helhet i RAS.)

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Valpkull finns

 

PÅ GÅNG!

 

_______________________________________________________________________________

 

 

Planerad valpkull

 

LADY ROTT'S KENNEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kennelladyrotts@gmail.com

 

_______________________________________________________________________________

 

 

KENNEL SANDBROOKS

 

Valpar väntas mitten av januari 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________

 

 

HOGWART'S KENNEL

 

 

Inavels koeff. 1,6%

 

För info:

Heléne Andersson 0303-220444

helene0303220444@msn.com

www.hogwartsbulldoggs.nu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________